Legalisaties

Voor diverse notariële handelingen kan uw volmacht of toestemming worden gevraagd. De notaris die uw reactie nodig heeft stuurt u daarvoor meestal een document toe. Dit document moet u getekend retourneren waarbij uw handtekening moet worden voorzien van een legalisatie.

Met legalisatie van uw handtekening verklaart uw notaris dat u het stuk zelf heeft getekend en dat u zich daarvoor bij heeft gelegitimeerd. Notariskantoor Perlot verzorgt wekelijks diverse legalisaties meestal op een “klaar terwijl u wacht” basis.

Kopieën van documenten kunnen door diverse instanties worden gevraagd. Denk aan een kopie van een diploma voor een vervolg opleiding of een kopie van een legitimatiebewijs voor een verzekeringsmaatschappij.

Het verzorgen van een dergelijke “voor echt verklaarde” kopie kan ook door Notariskantoor Perlot worden verzorgd.

De kosten voor een legalisatie of maken van een “voor echt verklaarde” kopie bedragen € 30,00 inclusief BTW. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de telefoniste.