Levering

De eigendomsoverdracht van een woonhuis, een appartement, een stukje tuingrond, een garagebox en alle andere onroerende zaken dient verplicht geregeld te worden door een notaris. Naast het maken van de akte van levering regelt de notaris ook de financiële afwikkeling. Daarnaast kan de notaris ook een koopovereenkomst opstellen of u daarover informeren.