Afwikkeling nalatenschap

Na het overlijden komt er veel op de achterblijvende familieleden af. Het verzorgen van een uitvaart, het eventueel verkopen van een woning en het (uitvoeren van) testament van de overledene. Een gesprek met de notaris is vaak heel verduidelijkend. Het testament wordt doorgenomen, er wordt gekeken naar de opbouw van het vermogen, de eventueel verschuldigde erfbelasting en diverse andere praktische zaken. Na de bespreking wordt meestal een verklaring van erfrecht opgesteld zodat de nalatenschap door bijvoorbeeld de executeur of een familielid van de overledene kan worden afgewikkeld.

Mocht de familie de nalatenschap niet kunnen of willen afwikkelen dan kan de afwikkeling door notariskantoor Perlot worden verzorgd.

Als borg voor de kwaliteit van de afwikkeling heeft notaris Perlot een opleiding gevolgd van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX). Notaris Perlot, is tevens gecertificeerd als executeur en kan in die hoedanigheid ook in opdracht van de Rechtbank nalatenschappen af wikkelen.