Verdeling van een woning na beëindiging van een relatie

Indien gedurende een relatie gemeenschappelijk een woning wordt verkregen moeten daarover bij het einde van een relatie afspraken worden gemaakt. Indien mogelijk of gewenst kan de woning worden toebedeeld aan één van de (ex-)partners onder verrekening van de (over- of onder)waarde van de woning. Voor een dergelijke verdeling is een notariële akte nodig. Het ontwerp van de akte is voldoende voor een bank om te beoordelen of de partner die de woning verkrijgt de financiering ook alleen kan dragen. Het is daarom van belang dat een ontwerp van de akte van verdeling snel gemaakt kan worden. Notariskantoor Perlot kan een dergelijke akte op verzoek op zeer korte termijn opstellen. Diverse financieel adviseurs in Apeldoorn en omgeving maken om die reden graag gebruik van de diensten van Notariskantoor Perlot.

Na het einde van een relatie is het aanpassen van een testament of een nieuw testament ook vaak nodig. De notaris of de kandidaat-notaris denkt daarbij graag met u mee.