Estateplanning

Met estateplanning wordt bedoeld: het op fiscaal vriendelijke wijze doorschuiven van vermogen naar de volgende (of daarop volgende) generatie. Men kan niet vroeg genoeg beginnen met estateplanning of in ieder geval een gesprek over estateplanning.

Onderdeel van estateplanning kan bijvoorbeeld zijn het maken van een goed testament, maar ook het doen van kleine of grote schenkingen in contanten of “op papier”. Dit laatste is verstandig als een groot deel van uw vermogen “in bakstenen” zit.

Iedere vorm van estateplanning begint met een goed gesprek waarin de opbouw van uw vermogen en uw wensen voor de overgang daarvan aan bod komen.