Verklaring van Erfrecht

Na het overlijden van een dierbare moeten diverse zaken geregeld worden. Meestal komen de nabestaande daarvoor, na de uitvaart, naar kantoor voor een gesprek en uitleg over de afwikkeling van de nalatenschap. Bij dat gesprek wordt een eventueel bestaand testament doorgenomen en toegelicht ook zal een korte toelichting op de aangifte erfbelasting worden gegeven.  Naar aanleiding van het gesprek en het testament kan het kantoor een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele opstellen waarmee de gemachtigde erfgenaam of de executeur kan beginnen met de afwikkeling van de nalatenschap.