Testamenten / Levenstestamenten

Deze documenten vullen elkaar aan. In een levenstestament geeft u aan wie namens u mag handelen in de situatie dat u daartoe zelf (tijdelijk) niet meer in staat bent. In het testament geeft u aan wat er met uw nalatenschap moet gebeuren na uw overlijden.

Achter een testament of levenstestament gaat vaak een heel verhaal schuil. Ook kunnen er achterliggende doelen zijn, zoals het besparen van belasting of het voorkomen van ruzie in de familie. Graag luisteren wij naar uw verhaal en geven we u advies en voorbeelden in gewoon Nederlands om er voor te zorgen dat de akte die u nodig heeft aansluit bij uw wensen en in de praktijk ook bruikbaar en uitvoerbaar is.

Met een levenstestament kan de persoon die u volmacht geeft namens u zakelijke handelingen verrichten, zoals de verkoop van een woning, het beheren van bankzaken en bijvoorbeeld verzekeringen. Ook kunt u een medische gemachtigde aanwijzen, een medisch gemachtigde is bevoegd uw medisch dossier in te zien en met uw arts of zorgteam te overleggen over uw behandeling of benodigde zorg.